Den Hodina Zájmová činnost Vedoucí Místo

Pondělí

19 - 20

Tvořivá dílna

Černá

Blok B2

Úterý

19 - 20
20 - 21
Míčové hry
     Sálová kopaná
  Juhászová
   Župka
Sport.hala
Sport.hala
Středa
18 - 19
18 - 20

Fitness posilování
Dámský klub

Bednaříková
Skálová

Stud.klub
SK/A1

Čtvrtek

19 - 20
20 - 21
Kulturní aktivity
Badminton
Sohlichová
  Halmazňová
Blok A3
Sport.hala