NOVINKY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ:
Ještě stále máme volná místa k ubytování.
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Žáci musí být pro pobyt v DM testováni antigenními testy při nástupu k ubytování.
Doporučujeme žákům, kteří nejsou zdaleka, aby se ubytovávali v DM až v pondělí po testování ve své škole.
 
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022:
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k ubytování v Domově mládeže posílejte poštou na adresu:
Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Na obálku napište: "Přihláška do DM"
  
 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA DM:
 
 
 

AKTUALITY

Platbu za ubytování ve výši 1200 Kč na měsíc ZÁŘÍ 2021 posílejte prosím do  15.7.2021 na číslo účtu: 107-9244120237/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno ubytovaného a kdo má také přídělený variabilní symbol.

Vratná záloha na zapůjčené klíče od skříně na osobní věci a od skříňky na obuv činí 100 Kč.

Nepřítomnost svých dětí omlouvejte prosím včas pouze na email: omluvenky.dm@kourilkova8.cz. Do předmětu uveďte patro a jméno. Děkujeme za spolupráci.

 

DOMOV MLÁDEŽE V PŘEROVĚ

Domovy mládeže plní úlohu školské služby, která doplňuje a podporuje vzdělávání, současně zabezpečuje výchovu, ubytování a stravování mládeže získavající střední vzdělání ve smyslu zákona o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělání. Plní rovněž funkci sociální a ochrannou.
 
Domov mládeže je součástí komplexu Střední školy technické a zabezpečuje ubytování vlastních žáků a žáků dalších středních škol v Přerově. Tvoří jej celkem dvě budovy na ulici Bří Hovůrkových 17. Nedaleko domova mládeže se nachází Zimní stadion, kino Hvězda, Nákupní Galerie, Penny Market, vlakové i autobusové nádraží. Centrum města je vzdáleno asi 15 minut pěší chůze.

Domovy mládeže plní úlohu školské služby, která doplňuje a podporuje vzdělávání, současně zabezpečuje výchovu, ubytování a stravování mládeže získavající střední vzdělání ve smyslu zákona o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělání. Plní rovněž funkci sociální a ochrannou.

Domov mládeže je součástí komplexu Střední školy technické a zabezpečuje ubytování vlastních žáků a žáků dalších středních škol v Přerově. Tvoří jej celkem dvě budovy na ulici Bří Hovůrkových 17. Nedaleko domova mládeže se nachází Zimní stadion, kino Hvězda, Nákupní Galerie, Penny Market, vlakové i autobusové nádraží. Centrum města je vzdáleno asi 15 minut pěší chůze.