Příjezd na Domov mládeže je stanoven pro 1.ročníky na neděli 3.9.2017 od 16.00 hodin. Ostatní ročníky přijíždí od 18.00 hodin. Platba za ubytování na měsíc září musí být uhrazena do 15.8.2017.

Na Domově mládeže jsou ještě stále volná místa k ubytování studentů pro školní rok 2017-2018.

Domov mládeže v Přerově

Domovy mládeže plní úlohu školské služby, která doplňuje a podporuje vzdělávání, současně zabezpečuje výchovu, ubytování a stravování mládeže získavající střední vzdělání ve smyslu zákona o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělání. Plní rovněž funkci sociální a ochrannou.

Domov mládeže je součástí komplexu Střední školy technické a zabezpečuje ubytování vlastních žáků a žáků dalších středních škol v Přerově. Tvoří jej celkem dvě budovy na ulici Bří Hovůrkových 17. Nedaleko domova mládeže se nachází Zimní stadion, kino Hvězda, Nákupní Galerie, Penny Market, vlakové i autobusové nádraží. Centrum města je vzdáleno asi 15 minut pěší chůze.